אוצר חכמת האדם - מהר באבא

The Discourses of Avatar Meher Baba

 

אוצר חכמת האדם - מהר באבא


אווטאר
מהר באבא היה מורה רוחני ממוצא זורואסטרי שחי בהודו עד שנת 1969. שמו היה מרוואן שאריאר איראני, והכינוי מהר באבא, שמשמעותו היא אב הרחמים, ניתן לו על ידי אחד מתלמידיו הראשונים.

 אווטאר הוא כינוי לאדם שתודעתו מאוחדת עם התודעה הקוסמית. בסדרת ההרצאות האלו שניתנו לתלמידיו בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים, דן מהר באבא בבעיות הקיום האנושי עלי אדמות, מטרת הבריאה והדרך להגשים אותה.

 דבריו של מהר באבא הינם צלולים וברורים וזמינים לכל אדם באשר הוא, ועם זאת דורשים עיון מעמיק. הסבריו אודות הרשמים המשעבדים את תודעת האדם וכיצד להשתחרר מהם הינם ללא תקדים בתולדות החקירה הרוחית.

This site is being maintained by Etzion Becker

You can send a comment to: etzion48 ( at) 012.net.il

[replace the (at) with @. ]

All material is copyrighted  © Etzion Becker 

The material of Maud Kennedy  © Tanya Moller

All quotes of Meher Baba copyright Avatar Meher Baba Trust

Mehera\Mehera Mani 1982-lo res.zip

Mehera\Mehera letter 1980 -A.jpg

Mehera\Mehera's letters0001.jpg

Mehera\Mehera's letters0002.jpg

Mehera\Mehera's letters0003.jpg

Mehera\Mehera's letters0004.jpg

Mehera\Mehera's letters0005.jpg

Mehera\Mehera's letters0006.jpg

 

Mehera\Mehera's letters0007-A.jpg

Mehera\Mehera's letters0008.jpg

 

To the main Israeli site: http://avatarmeherbaba-israel.com/

תכנים בעברית:                              Hebrew Material

מכתב מדון סטיבנס / The quality of the translation
אוצר - תוכן עניינים - חלק ראשון
אוצר - תוכן עניינים - חלק שני
  הסרת הרשומעות - טבעו של האגו והכחדתו (שש הרצאות מהספר אוצר חכמת האדם) .pdf

כרטיסי באבא בעברית Baba cards in Hebrew

מרוואן, סיפורי מהר באבא לילדים   Merwan, Stories of Meher Baba for Children

מהר באבא, על המלחמה   Meher Baba on War

הקול האוניברסאלי - חלק ראשון  Universal Message, part 1

הקול האוניברסאלי - חלק שני    Universal Message, part 2

סאי באבא, המורה המושלם   Sai Baba, The Perfect Master

אזהרותיו של מהר באבא בנוגע לכוחות נסתרים

That How It Was.pdf  (סיפוריו של ארוץ' ג'סוואלה מתורגמים לעברית)

Seven Steps to the Temple of Light-Uranda-Hebrew.pdf

לזכרו של בן ציון וולקוביץ A tribute for Benno Wolcowicz

העצבנות והאני שטיינר.pdf

Gujerati Arti.pdf

 פנייתו של מהר באבא אל האנושות.pdf

Much Silence.pdf - שתיקה רועמת - תולדות חייו של מהר באבא

Process of creation-creating sanskaras_heb.pdf

Heart realm maintenance_heb.pdf

Awakening in community_heb.pdf

Story of mankind_heb.zip

 

Personal View of the Torah-Hebrew .pdf

 

English material:

 

Upasni Talks vol  I-A .pdf

Upasni Talks  vol I-B.pdf

Upasni Talks vol II-A.pdf

Upasni Talksvol II-B contents.pdf

Upasni Talks vol II-B.pdf

Upasni Talks Vol III.pdf

Upasni glossary.pdf

copyright  © Etzion Becker for the word documents.

copyright  © Sakori Ashram for Upasni Talks.

The Unstruck Music of Meher Baba compiled by Maud Kennedy:

Unstruck Music-1 Day 1-164

Unstruck Music-1 Day 165-365

Unstruck Music-2 Days 1-182.pdf

Unstruck Music-2  Days 183-336.pdf

Essays

\The Keepers of the Ten Commandments.pdf

On Israelis and Arabs.pdf

Heart realm maintenance.pdf

Awakening to Community.pdf

The Story of Mankind_jpg.zip

The Torah of Master Moses-personal view.pdf

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Baba skits written by Etzion Becker in English

Baba stories\Bagels-with-the-Jerusalem-goat-cheese.pdf

Baba stories\Me Wants Visions.pdf

Baba stories\One Slow Morning in Heaven.pdf

Baba stories\The One Gramme - A Baba Story.pdf

Baba stories\Mehera cake.pdf

Baba stories\The Brooklyn Bridge.pdf

Baba stories\Why the Lord is in love with brainless people.pdf

Baba stories\Part One, The God and the abdal.pdf

Baba stories\Part two, The God and the abdal.pdf

Baba stories\Part three, the God and tha abdal.pdf

Baba stories\Pleader got his God Realization.pdf

Baba stories\Le Monstre and the Kitten.pdf

Baba stories\Mirrors.pdf

Baba stories\Baba and Moses.pdf

The Most Beautiful Garland in the Universe.pdf